Niezawodne akcesoria do maszyn do cięcia strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem

Pompy wysokiego ciśnienia KMT Waterjet są konstruowane w taki sposób, aby zapewnić największą możliwą niezawodność, a także prostą i szybką konserwację. Jednak nawet najlepszy produkt można eksploatować efektywniej i konserwować łatwiej, przy wykorzystaniu inteligentnych akcesoriów wspomagających pracę pomp. Począwszy od oprogramowania do zdalnego sterowania pompami, przez instalacje, które pozwalają na uzyskanie maksymalnej wydajności sieci pomp, po systemy stałego i stabilnego dostarczania wody tnącej, KMT oferuje szeroki wybór produktów, zwiększających wydajność maszyn do cięcia strumieniem wody.

Akcesoria wysokociśnieniowe KMT

  • STROKE CONTROL - Równoważenie obciążenia wielu pomp wysokociśnieniowych zasilających wspólną sieć
  • BOOSTERLINE - System zasilania wodą tnącą
  • REMOTELINE - Oprogramowanie do serwisowania i obsługi pomp wysokociśnieniowych

Praca pomp w sieci ze STROKE CONTROL

Zwiększenie produkcji wymaga często zwiększenia wydajności pomp. Alternatywą wobec zakupu większych pomp jest zastosowanie systemu równoważącego obciążenie za pomocą sterowania skokiem, który umożliwia łączenie i efektywną eksploatację wielu pomp STREAMLINE w sieci pomp. Korzyści z zastosowania takiej sieci pomp mogą odnieść zwłaszcza zakłady produkcyjne korzystające z wielu pomp wysokiego ciśnienia i niezależnych stanowisk cięcia.

 

Podsumowanie zalet STROKE CONTROL

  • Łatwa obsługa
  • Proste zwiększanie i zmniejszanie liczby podłączonych pomp
  • Możliwość podłączania pomp o różnej mocy i pojemności
  • Do konserwacji systemu wystarczy jedna wykonywana co roku kalibracja pompy
  • Dowolne pompy mogą być używane z dowolnym stołem
  • Proporcjonalne sterowanie hydrauliczne równoważone za pomocą sterownika PLC
  • Brak zakłóceń pracy systemów chroniących przed nadmiernym skokiem i zabezpieczających

Instalacja zasilania w wodę tnącą BOOSTERLINE I

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na niezawodność i ekonomię eksploatacji maszyny do cięcia strumieniem wody jest stabilne zasilanie w wodę tnącą. System zasilania w wodę tnącą BOOSTERLINE firmy KMT to innowacyjne rozwiązanie, gwarantujące stałe ciśnienie wlotowe wody tnącej w pompach ultrawysokociśnieniowych.

Stałe ciśnienie zapewnia bezpieczną produkcję

Stałe zasilanie pompy ultrawysokociśnieniowej w wodę, zapewniane przez system BOOSTERLINE, wydłuża okres eksploatacji zużywalnych części multiplikatora. Okresy między obsługą konserwacyjną multiplikatora i czasy przestoju ulegają skróceniu, ponieważ pompa wysokociśnieniowa działa w idealnych warunkach.

Pompy wysokociśnieniowe STREAMLINE™ powinny być eksploatowane przy stałym ciśnieniu wlotowym 3,5 bara. W przypadku wahań ciśnienia w wodociągu, system zasilania BOOSTERLINE gwarantuje stały dopływ wody do pompy wysokociśnieniowej. System włącza się i wyłącza automatycznie, w zależności od tego, czy multiplikator jest uruchomiony. Dzięki całkowicie zautomatyzowanej pracy system BOOSTERLINE jest bardzo łatwy w obsłudze.

REMOTELINE - Pomoc serwisowa bez podróżowania

REMOTELINE to aplikacja internetowa do odczytu i oceny warunków eksploatacyjnych wysokociśnieniowej pompy STREAMLINE. W dowolnym czasie i z dowolnego miejsca użytkownicy będą mogli uzyskać informacje na temat stanu pompy wysokociśnieniowej i natychmiast podjąć wymagane działania lub skontaktować się z pracownikiem serwisu KMT.

Internetowy monitoring wszystkich istotnych parametrów pompy wysokociśnieniowej

System REMOTELINE dostarcza informacji o wszystkich istotnych parametrach pompy wysokociśnieniowej, takich jak przekroczenia skoku multiplikatora, temperatura oleju, poziom oleju, napięcie prądu w urządzeniu i wiele innych. REMOTELINE może nieustannie rejestrować wszystkie parametry eksploatacyjne lub ograniczyć się do wybranego parametru, jeśli przekroczy określoną przez użytkownika wartość maksymalną lub minimalną. Niewątpliwą zaletą jest to, że użytkownik może uzyskać informacje o jakiejkolwiek usterce pompy wysokociśnieniowej. Jest to przydatne do rozszerzonej diagnostyki i właściwej eliminacji wszelkich usterek.