Cięcie aluminium za pomocą urządzeń KMT Waterjet

Maszyny do cięcia strumieniem wody są najbardziej wszechstronnym narzędziem do cięcia aluminium.     

Istnieje wiele metod cięcia aluminium, na przykład cięcie laserem, plazmą, piłami do metalu, a nawet nożycami – w przypadku arkuszy cienkiej blachy aluminiowej. Jednak najbardziej wszechstronną metodą obróbki stosowaną do cięcia aluminium jest technologia cięcia strumieniem wody.

Za pomocą strumienia wody można przecinać aluminium o grubości sięgającej 40 cm, również korzystając z cięcia w pięciu osiach. Cienkie arkusze aluminium oraz stopu 6061 można układać jedne na drugich w celu cięcia pakietowego strumieniem wody. 

Cięcie aluminium za pomocą urządzeń KMT Waterjet eliminuje potrzebę obróbki końcowej. Strumień wody nie powoduje topienia aluminium ani nie pozostawia nierównych krawędzi. Oprócz tego stoły do cięcia strumieniem wody mogą wycinać aluminium według bardzo skomplikowanych projektów i wzorów, z gładkim wykończeniem powierzchni.

 
 
Krawędź cięcia arkusza aluminium
Grubość: 12 mm

Obudowa reflektora samochodowego wykonana z aluminium
Grubość: 4 cm

 

Zalety cięcia aluminium za pomocą urządzeń KMT Waterjet:

  • Brak deformacji materiału spowodowanych przez ciepło
  • Brak twardnienia materiału przy linii cięcia
  • Brak zmian struktury metalu
  • Brak stref wpływu ciepła (HAZ)
  • Nie powstają niebezpieczne dla zdrowia dymy ani opary
  • Brak lub niewielka potrzeba późniejszej obróbki 

 

Cięcie strumieniem wody 12 mm aluminium przy ciśnieniu 3600 barów: