• Idealna kontrola porcji

  • Eliminacja potencjalnego zakażenia bakteriami salmonelli

  • Brak konieczności czyszczenia, ostrzenia lub wymiany tępych ostrzy

  • Spełniająca wymagania sanitarne i wydajna metoda cięcia produktów spożywczych

  • Nie występuje nagrzewanie i nie używa się środków chemicznych. Tylko czysta woda

  • Cięcie strumieniem wody powoduje mniejsze straty produktów

  • Eliminacja przenoszonych przez powietrze zanieczyszczeń i oparów

  • Wyższa jakość produktów dzięki minimalnej ilości odpadów

  • Metoda korzystna dla środowiska – brak zapylenia powietrza oraz większa czystość produktów spożywczych

  • Cięcie strumieniem wody nie powoduje ściskania ciętych produktów, co oznacza dłuższy okres przechowywania

Cięcie artykułów spożywczych wodą

Jak napisano w Food Production Daily Magazine: „technologia cięcia strumieniem wody to jeden z najszybciej rozwijanych istotnych procesów obróbki maszynowej na świecie ze względu na jego wszechstronność i łatwość eksploatacji”. Zastosowanie czystej wody w systemach cięcia strumieniem wody, które są w stanie ciąć z niewiarygodną szybkością nawet Mach 3, uzyskało aprobatę Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) ze względu na tworzenie metody higienicznego, wolnego od bakterii procesu cięcia.

Największą zaletą cięcia strumieniem wody jest oszczędność czasu, wynikająca ze stosowania czystej wody do cięcia produktów spożywczych. Nie używa się noży, dlatego nie występują przestoje spowodowane koniecznością ostrzenia lub wymiany tępych ostrzy. W porównaniu z nożami, piekarnie i ciastkarnie dzięki cięciu strumieniem wody dosłownie podwoiły wydajność przecinania wypieków.

Aby zmaksymalizować okres eksploatacji systemu cięcia strumieniem wody, stosuje się diamentową kryzę. Zwykle strumień ma średnicę ludzkiego włosa, a osiągane szybkości są rzędu 914 m/s. Ubytek materiału na linii cięcia jest tak niewielki, że produkt spożywczy nie ulega ściśnięciu ani wymyciu.

KMT Waterjet to gwarancja wyższego uzysku, dokładnego porcjowania produktów żywnościowych oraz ich przedłużonej trwałości.


Więcej informacji o cięciu ciast i wypieków

Więcej informacji o cięciu owoców i warzyw