Najczęściej zadawane pytania na temat cięcia strumieniem wody

KMT odpowiada na pytania dotyczące cięcia strumieniem wody. Niezależnie od przecinanego materiału - metalu, kamienia, kompozytu czy jakiegokolwiek innego - można to zrobić strumieniem wody. Poniżej zebraliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat cięcia różnych materiałów. Wszelkie inne pytania proszę przesyłać na adres info@kmt-waterjet.com lub za pomocą naszego internetowego formularza kontaktowego.

Często pojawiające się pytania dotyczące przecinania metalu

Od jakiej grubości metalu począwszy przecinanie strumieniem wody jest opłacalne, zakładając, że odkształcenie materiału ze względu na rozgrzanie oraz zmiana struktury metalurgicznej są nieistotne?
W zależności od materiału począwszy od grubości rzędu 5-8 mm należy skontrolować, czy cięcie strumieniem wody jest opłacalne.

Z jaką szybkością można przecinać materiał?
'Prędkość cięcia jest zależna od następujących czynników: ciśnienie pompy, efektywność wytwarzania wysokiego ciśnienia i konfiguracja głowicy tnącej, grubość i właściwości materiału, jakość krawędzi cięcia, średnica noża, ilość materiału ściernego oraz jakość materiału ściernego. Patrz również: tabela prędkości cięcia znajdująca się poniżej.

Jakiej grubości materiały można przecinać?
Technologią tą tnie się z reguły metale o grubości do 150 mm. Istnieją jednak również specjalne zastosowania, w przypadku których możliwe jest cięcie materiałów o grubości 400 mm i większej.

Jak wygląda kwestia błędów kątowych krawędzi cięcia?
W zależności od wymagań względem jakości krawędzi cięcia można uzyskać bardzo dobre odwzorowania kąta przy jednoczesnym dopasowaniu ciśnienia pompy, ilości ścierniwa i prędkości cięcia. Istnieją również systemy prowadzenia, które pozwalają na optymalizację pozycji skośnych głowicy tnącej z użyciem odpowiedniego oprogramowania.

Często pojawiające się pytania dotyczące przecinania kamieni

Z jaką szybkością można przecinać materiał?
Prędkość cięcia jest zależna od następujących czynników: ciśnienie pompy, efektywność wytwarzania wysokiego ciśnienia i konfiguracja głowicy tnącej, grubość i właściwości materiału, jakość krawędzi cięcia, średnica noża, ilość materiału ściernego oraz jakość materiału ściernego. Patrz również: tabela prędkości cięcia znajdująca się poniżej.

Jakiej grubości materiały można przecinać?
W zależności od zastosowania od grubości 25 mm zaleca się skontrolowanie, czy zastosowanie tarczy tnącej nie będzie rozwiązaniem ekonomiczniejszym.

Często pojawiające się pytania dotyczące przecinania papieru

Czy materiał się rozmiękcza?
Nie, właściwości materiału nie zostają naruszone. Materiał podczas praktycznego zastosowania na bardzo krótki czas wchodzi w kontakt ze strumieniem wody.

Pod jakim ciśnieniem przecinany jest papier?
W zależności od grubości materiału możliwa jest praca pod ciśnieniem od 3.000 bar.

Częste pytania dotyczące materiałów zespolonych

Czy podczas przecinania poszczególne warstwy materiału oddzielają się od siebie?
Nie, właściwości materiału nie zostają naruszone. Materiał na bardzo krótki czas wchodzi w kontakt ze strumieniem wody.

Za pomocą jakiej technologii cięte są materiały zespolone?
To zależy od materiału. Materiały zespolone, złożone np. z metali lub innych twardych materiałów muszą być cięte z użyciem technologii abrazyjnej. Do miękkich materiałów zespolonych stosuje się cięcie czystą wodą.

Z użyciem jakiego ciśnienia cięte są materiały zespolone?
Do miękkich materiałów wystarczające jest ciśnienie robocze rzędu 3.800 bar, twarde zaś materiały są obrabiane pod większymi ciśnieniami o wysokości nawet 6.200 bar.

Jakie szybkości cięcia są używane do cięcia materiałów kompozytowych?
Szybkość cięcia jest bardzo zróżnicowana w zależności od rodzaju kompozytu, grubości materiału i oczekiwanej jakości cięcia. Z tego powodu nie można przedstawić ogólnych informacji na temat szybkości cięcia, ponieważ konieczne jest jej określenie dla konkretnego zastosowania.