Polityka prywatności

Podmiot odpowiedzialny za zawartość tej witryny internetowej:

KMT Sp. z o.o.
ul. Poleczki 21D
02-822 Warszawa
Polska
+48-22-545 06 60

Wszystkie informacje i twierdzenia opublikowane w tej witrynie nie mają charakteru wiążącego. KMT GmbH nie gwarantuje poprawności ani kompletności udostępnianych tu treści. MATERIAŁY W TEJ WITRYNIE SĄ DOSTARCZANE „TAKIE JAKIE SĄ”, BEZ UDZIELANIA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. KMT GmbH WYŁĄCZA UDZIELANIE JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

 

KMT GmbH nie gwarantuje ani nie oświadcza, że Państwa dostęp do naszej witryny będzie wolny od zakłóceń, błędów, wirusów komputerowych lub innych szkodliwych elementów. Ani firma KMT GmbH, ani żaden inny podmiot uczestniczący w tworzeniu, przygotowaniu lub publikacji tej witryny lub jakiejkolwiek innej witryny powiązanej odsyłaczami z tą witryną nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju w związku z jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi, dotyczącymi szkód bezpośrednich, pośrednich, ubocznych, wtórnych bądź roszczeniami o odszkodowanie mające charakter zadośćuczynienia, w związku z dostępem do tej witryny lub jakiejkolwiek witryny połączonej z nią odsyłaczami, z ich używaniem lub niemożnością używania. Użytkownik korzysta z tej witryny wyłącznie na własne ryzyko.

Zauważone błędy w jej zawartości są bezzwłocznie poprawiane. Ciągła aktualizacja zawartości stron internetowych nie jest możliwa ze względu na opóźnienia w technologii transmisji danych. Informacje na temat statusu, danych technicznych i dostępności naszych produktów można uzyskać w dziale handlowym. Odsyłacze do innych witryn nie są kontrolowane w sposób ciągły. KMT GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść witryn, do których prowadzą odsyłacze.

Materiały do pobrania:
KMT GmbH nie gwarantuje ani nie oświadcza, że oprogramowanie pobrane z tej witryny będzie wolne od błędów, wirusów komputerowych bądź innych szkodliwych komponentów. KMT GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód bezpośrednich, pośrednich, ubocznych, wtórnych ani nie podlega roszczeniom o odszkodowanie mające charakter zadośćuczynienia w związku z korzystaniem lub niemożliwością korzystania z naszego oprogramowania. Zalecamy jednak kontrolę pobieranych danych i oprogramowania za pomocą najnowszej dostępnej wersji oprogramowania antywirusowego.

Bezpieczeństwo danych:
Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych osobowych są omówione w naszej Polityce prywatności. Wszelkie roszczenia związane z korzystaniem z tej witryny podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec.

RODO Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (język angielski)