Materiały instalacyjne do cięcia strumieniem wodnym

Przewody i zawory wysokiego ciśnienia, elementy łączące i rury – z materiałem instalacyjnym firmy KMT nie ryzykujesz niczego

Firma KMT Waterjet dysponuje niezawodnym materiałem instalacyjnym do efektywnego układania wysokociśnieniowych systemów rurowych przy cięciu strumieniem wodnym. Nasz asortyment jest dostosowany do ciśnienia znamionowego 6.900 bar i pokrywa tym samym wszystkie zakresy zastosowania w technice cięcia strumieniem wodnym.

Ważnym aspektem przy rozwoju materiałów instalacyjnych firmy KMT jest bezpieczeństwo, bez którego nie obędzie się chcąc niezawodnie opanować wysokie ciśnienie w systemie przewodowym. Trwałość, niezawodność i szybka dyspozycyjność to decydujące współczynniki, które dla serii naszych produktów zostały zdefiniowane jako kryterium przymusowe. Rozwój i produkcja materiałów instalacyjnych wynika z wysokich wymogów naszych klientów oraz wieloletnich doświadczeń firmy KMT Waterjet przy zastosowaniach pod ultrawysokim ciśnieniem.

Po wprowadzeniu serii pomp STREAMLINE PRO-I  - wytwarzającej ciśnienia do 6.200 bar, w przemyśle mówi się aktualnie o dwóch standardach: na zastosowania do 4.150 bar oraz do 6.200 bar.

Linia KMT Precision System Components (komponenty systemów precyzyjnych):

  • Zawory ręczne
  • Zawory kulowe
  • Zawory odcinające
  • Złącza kątowe
  • Złącza
  • Adaptery
  • Rury
  • Manometry

Oryginalne materiały instalacyjne dla każdego zastosowania

KMT Waterjet spełnia w pełni typowy wymóg, aby udostępnić systemy rurowe dla maszyn do cięcia strumieniem wodnym w sposób pewny, po niskich kosztach i o trwałej niezawodności. Przy tym KMT stosuje w produkcji materiałów instalacyjnych dla przeróżnych zastosowań tylko najnowszą technologię. Materiały instalacyjne firmy KMT są dostosowane dla skrajnych warunków i nadają się także do zamontowania w już istniejących instalacjach. Do produkcji stosowane są najnowsze automaty produkcyjne, wysokowartościowy materiał i uwzględniane są najnowocześniejsze koncepcje produktów.