Systemy zarządzania ścierniwem do cięcia strumieniem wody

Abrazyjne systemy doprowadzania sterują całym przebiegiem zasilania ścierniwem instalacji do cięcia strumieniem wody. Zużycie materiału ściernego jest istotnym czynnikiem decydującym o kosztach eksploatacji instalacji do cięcia strumieniem wody. Dzięki udoskonalonemu systemowi sterowania wszystkimi parametrami systemu optymalizowane są wyniki cięcia i uzyskiwane są oszczędności na materiałach zużywalnych. Powoduje to prawdziwy wzrost ekonomiczności cięcia strumieniem wody. Zwłaszcza podczas cięcia szorstkich materiałów, takich, jak kamień, marmur lub szkło widać wyraźnie: tylko stały i równomierny dopływ ścierniwa zapewnia ekonomiczną i szybką pracę bez uszkodzeń.

Systemy zarządzania ścierniwem do cięcia wodno-ściernego zwykle zawierają następujące trzy elementy:

• System dozowania ścierniwa (FEEDLINE)
• System masowego transportu ścierniwa (ABRALINE)
• Głowice do cięcia wodno-ściernego

 

System dozowania ścierniwa FEEDLINE

Zoptymalizowane zużycie ścierniwa w indywidualnie zaprojektowanych rozwiązaniach do cięcia wodno-ściernego

Kluczowym wymaganiem wysokiej jakości cięcia wodą są stabilne i powtarzalne parametry pracy. Jest to szczególnie istotne w konfiguracjach cięcia wodno-ściernego, w których przecina się materiały kruche. Wówczas stały dopływ ścierniwa musi być bezwzględnie zachowany. KMT WATERJET SYSTEMS zaspokaja tę potrzebę, oferując system pomiaru ścierniwa FEEDLINE. Systemem FEEDLINE steruje się za pomocą centralnego sterownika komputerowego lub potencjometru. System podaje do głowicy tnącej ścierniwo ze zoptymalizowanym przepływem. To pomaga oszczędzać materiał i pieniądze.

System FEEDLINE zasila głowicę tnącą stałą, dokładnie odmierzoną ilością ścierniwa. Gdyby zasilanie nie było kontrolowane, komora mieszająca ścierniwo, powietrze i wodę uległaby zapchaniu. FEEDLINE skutecznie zapobiega takiej sytuacji.

System masowego transportu ścierniwa ABRALINE

Niezawodność produkcji wymaga stałego monitorowania całego procesu cięcia. Ekonomiczny i niezakłócony proces cięcia w dużym stopniu zależy od stałego dopływu ścierniwa. Ma to szczególne znaczenie w przypadku cięcia kruchych materiałów, takich jak kamień, marmur czy szkło.

Monitorowanie przepływu ścierniwa oszczędza czas i pieniądze

Nasz system podawania ścierniwa ABRALINE precyzyjnie monitoruje dostępność odpowiedniej ilości ścierniwa w trakcie całego procesu cięcia. Chroni to cenny materiał przed uszkodzeniem oraz pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów i strat czasu. Ta opcja zapewnia stabilność procesu, bezpieczeństwo i wysoki poziom niezawodności.

Wygodne rozwiązanie na różnorodne potrzeby

KMT oferuje dwa systemy podawania ścierniwa ABRALINE, różniące się wielkością, zależnie od konkretnych wymagań. Mniejsza wersja, ABRALINE Comfort, jest odpowiednia do podawania ścierniwa przy doraźnych pracach tnących. W przypadku dużych maszyn tnących pracujących w trybie ciągłym, wyposażonych w wiele głowic tnących, zalecamy model ABRALINE Advanced. 

System zarządzania ścierniwem AMS

Zintegrowane rozwiązanie do automatycznego cięcia strumieniem wody

System zarządzania ścierniwem AMS steruje całym układem dostarczania ścierniwa do maszyny do cięcia wodno-ściernego, od filtrowania ścierniwa po monitorowanie procesu cięcia, zapewniając optymalne wyniki procesu. Szybkość zużycia ścierniwa to jeden z kluczowych aspektów kosztowych eksploatacji maszyn do cięcia wodno-ściernego. KMT Waterjet Systems od dawna ma świadomość znaczenia tego czynnika dla jej klientów. W swoich wysiłkach zmierzających do optymalizacji parametrów cięcia, firma uznała więc zmniejszenie zużycia ścierniwa za jeden z najważniejszych celów. Doprowadziło to do opracowania systemu zarządzania ścierniwem AMS. Kompletny zestaw zawiera następujące elementy:

  • System masowego transportu ścierniwa ABRALINE IV Advanced lub Comfort
  • System dozowania FEEDLINE V
  • Głowice do cięcia wodno-ściernego ACTIVE AUTOLINE II/PRO lub ACTIVE IDE II/PRO