Cięcie materiałów kompozytowych strumieniem wody

Ponieważ materiały kompozytowe nie są jednorodne, a są wzmacniane w celu zwiększenia ich wytrzymałości, cięcie materiałów kompozytowych wymaga innego podejścia niż cięcie np. ceramiki czy metalu. Przy stosowaniu tradycyjnych narzędzi tnących i technik obróbki występuje szybkie zużycie części powodujące konieczność ich wymiany. Zastosowanie metod często używanych do cięcia granitu i tytanu może zmniejszyć wytrzymałość kompozytu i/lub spowodować jego rozwarstwienie, powodując pogorszenie właściwości użytkowych w takich zastosowaniach, jak samoloty i urządzenia medyczne.

Zastosowane jako rozwiązanie alternatywne, cięcie strumieniem wody ma szereg zalet w zakresie obróbki materiałów kompozytowych. Cięcie przy użyciu multiplikatorów ciśnienia KMT nie powoduje powstawania stref wpływu ciepła (HAZ) ani nie pozostawia nierównych krawędzi/zadziorów, które wymagają końcowego wykończenia za pomocą innych maszyn do obróbki materiałów kompozytowych. Ponadto, przy cięciu strumieniem wody powstaje bardzo niewiele odpadów, co umożliwia optymalne wykorzystanie wydatków na zakup materiałów, a szybkość tej metody spełnia wysokie wymagania produkcyjne.

Najważniejsze zalety cięcia materiałów kompozytowych strumieniem wody

 • Precyzyjne wycinanie strumieniem wody złożonych kształtów z materiałów kompozytowych.
 • BRAK strefy wpływu ciepła (HAZ) to wartościowa cecha przy obróbce kompozytów i innych materiałów.
 • Idealne rozwiązanie do cięcia materiałów kompozytowych o grubości do 20 cm (8“), w zależności od ich gęstości.
 • Eliminuje większość obróbki wykańczającej ... brak zadziorów i nierównych krawędzi.
 • Metoda bezpieczna dla środowiska – nie występują toksyczne odpady ani pył, a granat używany jako ścierniwo nie jest toksyczny.
 • Cięcie wielokierunkowe. Minimalne tolerancje. Brak strat surowcowych.
 • Nie trzeba wymieniać głowic tnących podczas produkcji, co pozwala uniknąć kłopotliwych przestojów.
 • Minimalne przygotowanie do procesu cięcia automatycznego i minimalne przestoje w celu szybkiej wymiany uszczelnienia.
 • Cięcie bez topienia.
 • Możliwe bezpośrednie przebijanie materiału, bez potrzeby wstępnego nawiercania.
 • Brak potrzeby ostrzenia narzędzi.
 • Ta sama głowica do wszystkich zastosowań, bez zastanawiania się nad wyborem i bez konieczności wymiany końcówek narzędziowych.
 • Możliwość zastosowania wysokiego lub niskiego ciśnienia powierzchniowego w przypadku materiałów wrażliwych lub grubych.
 • Tolerancje na poziomie ± 0,076 mm / 0,003“

Porównanie metod cięcia

Porownanie technologii ciecia
 

Produkty z serii KMT PRO do cięcia strumieniem wody pod ciśnieniem 6200 barów (90 000 psi)
Optymalna wydajność cięcia twardych i grubych materiałów

 

 

 

Produkty KMT do cięcia strumieniem wody pod ciśnieniem
4100 barów (60 000 psi)
Wypróbowane i sprawdzone narzędzia do ciężkiej pracy

 

 

 

Produkty KMT do cięcia strumieniem wody pod ciśnieniem
3800 barów (55 000 psi)
Ekonomiczna technologia na początek

Przykłady praktyczne - zalety cięcia strumieniem wody

Jak pokazują nasze przykłady zastosowań, cięcie strumieniem wody ma szereg zalet w wielu różnych sytuacjach. W zależności od rodzaju i grubości materiału, a także kształtu obrabianego elementu, cięcie wodą może być najbardziej ekonomiczną – a w niektórych przypadkach jedyną – metodą.


       

Pozycja: Amortyzator – Materiał kompozytowy z metalu i gumy (średnica ok. 11 cm, grubość 4 mm)

Ilość ścierniwa: 350 g/min
Ciśnienie: 3 600 barów
Szybkość cięcia: 400 mm/min

Wideo

Zalety cięcia strumieniem wody

 • Właściwości tłumiące drgania zostają w 100% zachowane, ponieważ cięcie na zimno strumieniem wody nie ma szkodliwego wpływu na warstwę gumową.
 • Cięcie strumieniem wody jest najbardziej ekonomicznym sposobem wycinania tego elementu, ponieważ trójwarstwową płytę bazową można ciąć jak jednorodny materiał. Warstwy nie muszą być cięte oddzielnie.