PL_Story_08_2_PRO-III-vs-TL-I
  • Biuletyn KMT

  • Informacje na temat produktów i usług KMT

  • Najnowsze osiągnięcia technologiczne dostępne tylko w przypadku oryginalnych części KMT

  • W tym wydaniu: Raport z zastosowania cięcia strumieniem wody pod ciśnieniem 6 200 barów

KMT TechNEWS: Biuletyn na temat produktów i usług KMT

KMT TechNEWS zawsze zawiera najnowsze informacje o produktach i usługach KMT. Przybliża też czytelnikom świat technologii cięcia strumieniem wody. Dowiedz się więcej o pompach wysokociśnieniowych, głowicach tnących, materiałach instalacyjnych, akcesoriach wysokociśnieniowych itp.

Tematy najnowszego biuletynu TechNEWS:

  • STREAMLINE PRO-III vs. TRILINE TL-I - Porównanie: Multiplikator ciśnienia / napęd bezpośredni
  • Nowe twarze w KMT France SARL
  • Nowy pracownik działu dystrybucji na teren Niemiec, Austrii i Szwajcarii

Kliknij to łącze, aby dowiedzieć się więcej.